Melkvee-Ruwvoer-Maiskolf-Origineel
Maisteelt is méér dan alleen maar maiszaad bestellen 10 November 2023

In de landbouwbladen zie je alweer de eerste advertenties over de nieuwe maisrassen voorbijkomen, terwijl de nieuwe rassenlijst nog niet eens is verschenen. Vergelijken ten opzichte van andere rassen is dan ook nog niet mogelijk.  

Het maisras bepaald maar een deel van de totale voederwaardeopbrengst. Een gezonde bodem, een passende bemesting én op tijd een onkruidbestrijding toepassen zijn belangrijke elementen voor een geslaagde maisteelt.

> Lees verder
1 2 3 4 5 18