Bestel op tijd de eerste kunstmestgift

14 February 2024

De temperatuursom (T-som) is een goede indicatie voor het beste moment om stikstof op het grasland te strooien. Overal is de temperatuursom al bereikt en zou de eerste kunstmest gift gegeven kunnen worden. Op veel plaatsen is het echter nog te nat om op het land te komen. Door op tijd de kunstmest te bestellen, kun je als het weer, weer omslaat de eerste bemesting snel uitvoeren.  

Streef je naar een maximale grasopbrengst:

  • Weidesnede bemesten bij een T-som tussen 200 en 250 oC
  • Maaisnede bemesten bij een T-som tussen 250 en 350 oC

Streef je naar een maximale n-benutting:

  • Weidesnede bemesten bij een T-som tussen 250 en 300 oC
  • Maaisnede bemesten bij een T-som tussen 300 en 400 oC

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen