Een te lage pH kost opbrengst

17 January 2024

Een juiste pH is van belang voor een optimale groei van maïs. Een pH onder de streefwaarde kan tot maar liefst €875 aan opbrengstverlies per hectare kosten. Afhankelijk van de grondsoort en het gewas geldt er een optimale pH waarbij het bodemleven goed gedijt en de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor het gewas optimaal is. Een te lage pH zorgt direct voor opbrengstverliezen.

De streefwaarde voor de pH op zandgrond is afhankelijk van de grondsoort. Een vuistregel is dat de pH boven de 5 moet zitten. Een te lage pH belemmert het vrijkomen van belangrijke groei-elementen, zoals stikstof, fosfaat en kali. Aan de hand van grondonderzoek kan worden gekeken hoeveel kalk je moet strooien.

Tips bij het bekalken

Blijkt uit het grondmonster dat de pH te laag is? Breng deze dan op peil door bekalken. De volgende tips kunnen je helpen:

  • Wacht met bekalken tot de grond voldoende draagkracht heeft;
  • Houd de kalk in de toplaag door te bekalken na het ploegen en vervolgens licht in te werken;
  • Bekalk minstens twee weken voor de bemesting, om vervluchtiging van stikstof uit (kunst)mest te voorkomen.

Kalk bestellen

Wij hebben diverse kalksoorten in het assortiment, die verschillen in vorm en samenstelling. Jouw adviseur geeft je graag advies over de benodigde soort en hoeveelheid kalk. Dus neem contact op met jouw specialist uit de regio of bel met onze Klantenservice via T 088 488 12 10.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen