Gebruik coatings voor een snelle start van je mais

13 December 2023

Toepassing van de innovatieve coatings iSeed en TopCoat geeft de mais een goede start. Uit onderzoek blijkt dat beide meststoffencoatings een forse meeropbrengst opleveren als je dit vergelijkt met ongecoat. Bij iSeed is dit vooral een hogere drogestof opbrengst per ha en bij Topcoat een hogere zetmeelopbrengst. iSeed is inclusief een biostimulant. Hierdoor is de plant beter bestand tegen stressomstandigheden.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen