Lang gras; al gaan maaien of toch nog wachten?

18 January 2024

Afgelopen najaar was het te nat om de laatste snede er af te maaien. Daarom staat er op veel plekken nog een flinke snede gras. Nu de draagkracht van de grond de afgelopen dagen flink is toegenomen én de weersverwachting dooi aangeeft, komen er van verschillende kanten vragen over het maaien van te lang gras. Gezien de weersverwachtingen en de verschillende gesteldheid van de bodem blijft het kiezen tussen twee kwaden. De veldomstandigheden en de weersomstandigheden bepalen in belangrijke mate je keuze voor maaien of toch nog wachten.

Bevroren gras moet je niet maaien

Wanneer het vriest heeft gras geen veerkracht. Als je dan gaat maaien breekt het af, en beschadig je de groeipunten. Is dit het geval, dan komt in het voorjaar de grasgroei zeer langzaam op gang, omdat het tijd nodig heeft om te herstellen van de beschadigingen die het heeft opgelopen. Daarnaast is de kans op ontwikkeling van onkruid op die plaatsen ook groter.

Het gras is niet bevroren en heeft voldoende draagkracht

Met de weersvoorspelling voor de komende week lijken de temperaturen de komende dagen boven nul uit te komen. Als de grond voldoende is afgedroogd en het gras niet bevroren is, is de kans op schade aanzienlijk kleiner en kan er eventueel gemaaid worden. Er wordt wel neerslag verwacht waardoor de draagkracht van het land een probleem kan worden. Als de draagkracht onvoldoende is, is het, het advies om niet te gaan maaien en te wachten tot de omstandigheden beter zijn.

De geadviseerde maaihoogte is 7 tot 8 cm. Probeer het gras met zo min mogelijk bewerkingen van het land te halen. Eventuele kans op schade aan de grasmat is dan het kleinst.

Sneeuwschade in te lang gras

Als er een dikke laag sneeuw valt op lang gras is de kans op schade ook groot. Door de druk die het uitoefent gaat het gras plat liggen en kan het zo worden samengeperst dat het gras eronder geplet wordt in combinatie met te weinig zuurstof. Dan treedt er alsnog schade op en ontstaan er kale plekken. Ook de kwaliteit van het gras gaat dan snel achteruit.  

vroeg weiden of stalvoeren

Zijn het maar een paar aantal percelen die te lang zijn, en is er de mogelijkheid om de koeien op deze percelen te laten weiden? Kies er dan voor om vroeg te starten met beweiding of tijdelijk stalvoeren. Dit kan alleen als de draagkracht van het land het toe staat. Als het gras nu al (bijna) te lang is voor beweiding betekent dit dat er eind maart een maaisnede staat en er ingekuild kan worden.

geen drijfmest uitrijden in te lang gras

Vanaf 16 februari mag er drijfmest uitgereden worden op grasland. Als het gras al zo lang is dat het goed uitrijden van de drijfmest niet meer mogelijk is het, het advies om geen drijfmest uit te rijden en in plaats daarvan een kleine kunstmestgift te geven. Met een vroege stikstofgift wordt het bodemleven geactiveerd en komt de grasgroei op gang. Daarbij heeft een ammonium houdende meststof de voorkeur. Te lang wachten met de stikstofgift geeft risico op groeivertraging.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen