KLW aangepast: CO2 uitstoot KAS en ureum vrijwel gelijk

17 January 2024

Tot voor kort werd in de Kringloopwijzer (KLW) aan KAS een hogere CO2-uitstoot toegekend dan aan ureummeststoffen. Dit komt omdat bij het produceren van KAS meer CO2 wordt uitgestoten dan bij de productie van ureum. In ureum (CO(NH2)2) zit namelijk CO2 gebonden.

Omrekeningsfactor voor broeikasgassen is verlaagd

Afgelopen jaar hebben onderzoekers van Wageningen University & Research de rekenregels binnen de KringloopWijzer geactualiseerd. In de versie 2023 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. De meest opvallende aanpassing is de uitstoot van broeikasgasemissies. Deze wordt uitgedrukt in koolstofdioxide (CO2)-equivalenten. Voor methaan en lachgas zijn in de KLW versie 2023 de omrekening naar CO2- equivalenten sterk verlaagd. Dit betekent dat voor een aantal producten de totale berekende broeikasgasemissies flink omlaag gaan. In de huidige rekenregels zit er dan ook vrijwel geen verschil meer in CO2 uitstoot tussen KAS en ureum.

De aanpassingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer 2023’.

verschil in N benutting

Ureum is niet direct opneembaar door gras. Het moet eerst worden omgezet naar ammonium (met behulp van het enzym urease). Bij deze omzetting kunnen op alle grondsoorten forse ammoniakverliezen optreden. Over het algemeen is de werking daardoor duidelijk lager dan die van KAS. Het gebruik van ureum met ureaseremmers, andere toevoegingen of coatings kan de ammoniakverliezen sterk verminderen. De opbrengstverschillen met KAS zijn daardoor geringer dan voor ureum zonder toevoegingen, maar de opbrengst is nog wel lager dan bij KAS. Ureum is mobiel en kan uitspoelen zo blijkt uit onderzoek. Ook heeft ureum net als ammoniummeststof een verzurend effect op de bodem.

Bemestingsadvies op maat

Je Agrifirm adviseur helpt je graag bij het bemestingsadvies. Neem gerust contact op met de adviseur in je regio of plan een afspraak. 

Of neem contact op met onze Klantenservice. Zij helpen je graag verder: team Noord T (088) 488 2970, team Zuid T (088) 488 2972.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen