Zijn de zomergranen schaars?

17 January 2024

Door de natte weersomstandigheden is een deel van de wintergranen nog steeds niet gezaaid. Rond eind januari is er een schakelmoment van wintergranen naar zomergranen. Wintergranen hebben namelijk een vernalisatie nodig om een aar te kunnen vormen. Gezien de weersomstandigheden zullen veel telers daarom noodgedwongen omschakelen naar zomergranen. De verwachting is dat dit leidt tot tekorten aan zaaizaad.

Graan wordt ook aangemerkt als rustgewas en is daarom in de veehouderij ook een optie. Maar doordat veel telers al moeten omschakelen naar zomergraan is er een grote kans dat er geen zaaizaad beschikbaar is. Het is verplicht om eenmaal in de vier jaar een rustgewas te telen op bouwland. Om hieraan te kunnen voldoen zou je in plaats van graan ook voor gras kunnen gaan. Ook kan eventueel een mengteelt van sorghum en snijmais ingezaaid worden. In de praktijk blijkt de voederwaarde van deze teelt alleen nog niet echt mee te vallen.  

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen