Ga zorgvuldig om met kuilen die ‘bol’ staan 20 June 2024

Er komen diverse meldingen binnen over gasvorming waarbij het plastic kort na het afdekken bol gaat staan. Soms wordt er zoveel gas gevormd dat het plastic zo bol staat dat “aftappen” noodzakelijk is. Tijdens het inkuilproces worden suikers omgezet in zuren. Bij dit proces komt CO2 (koolzuurgas) vrij. Dit is een kleurloos, niet giftig gas. Als de kuil goed is afgedekt, kan dit gas nergens heen, waardoor er spanning op het plastic ontstaat.

> Lees verder
Onkruidstrategie snijmais in combinatie met vanggewas 23 May 2024

Het advies is om bij snijmais in het 2- tot 4-bladstadium  een onkruidbestrijding toe te passen. Het bladoppervlak van de mais is dan nog klein, waardoor er minder contact is met het middel en de plant minder heeft te lijden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit ook leidt tot een hogere snijmaïsopbrengst. Wij zetten de verschillende onkruid strategieën voor je op een rij bij gelijkzaai, onderzaai en nazaai van jouw vanggewas.

> Lees verder
1 2 3 19