19 Zoekresultaten
Bodem en bemesting

Kies de juiste meststof voor op het grasland in het voorjaar

Bij lage temperaturen neemt gras ammonium duidelijk beter op dan nitraat. Ook wordt ammonium goed vastgelegd in de grond en spoelt daardoor minder snel uit dan nitraat.

Lees verder > >

Vizura verhoogt de stikstofefficiëntie van drijfmest

Vizura is een stikstofstabilisator voor verbeterde benutting van stikstof uit drijfmest. Toevoeging van Vizura aan de drijfmest zorgt ervoor dat stikstof langzamer vrijkomt uit drijfmest.

Lees verder > >

Snijmais eraf? Dan kan kalk er op!

De basis voor een succesvolle teelt wordt gelegd met een optimale bodem. Een belangrijke speler in de bodemvruchtbaarheid is de pH van de bodem. Meer dan 30% van de Nederlandse zandgronden heeft een pH die onder de streefwaarde ligt.

Lees verder > >

Bemestingsadvies snijmais zonder gebruik van drijfmest

Door de natte weersomstandigheden van de laatste tijd is op veel plaatsen de draagkracht van het maisland nog onvoldoende om met zware machines het land op te gaan én drijfmest uit te rijden.

Lees verder > >

Bemestingsadvies tweede snede

Als gras doorschiet gaat de voederwaarde sterk achteruit. Dit komt doordat de bloeistengel van het gras slecht verteerbaar is.

Lees verder > >

Check de draagkracht van de bodem

Met de natte weersomstandigheden van dit moment is het de vraag of de draagkracht van de bodem voldoende is om met zware machines het land op te gaan. Om dit goed te kunnen inschatten kun je de veldcheck draagkracht doen.

Lees verder > >

Bemestingsadvies voor kruidenrijk grasland met klavers

Het stikstofbemestingsadvies voor grasland met klavers en kruiden is gericht op een bedekkingspercentage van 30 a 40 procent.

Lees verder > >

Pas op met drijfmest uitrijden in te lang gras!

Wettelijk is het toegestaan om vanaf 16 februari tot 31 augustus drijfmest uit te rijden op grasland. En elk jaar weer blijkt dat de percelen waar de drijfmest vroeg is uitgereden het eerst “op gang” komen. Het later toedienen van drijfmest in het voorjaar kost grasopbrengst. Ook is het risico op besmeuring van gras met mest wanneer er later uitgereden wordt groter.

Lees verder > >

Onverklaarbare dunne mest? Denk ook aan heermoes.

Heermoes, maar ook Lidrus (akkerpaardenstaart en moerapaardenstaart) kunnen problemen bij melkvee veroorzaken. In sommige regio's zijn veel percelen waar deze onkruiden staan, met name langs slootkanten.

Lees verder > >

Bemest op z’n best: Vijf tips voor optimale mesttoediening

Het innovatieprogramma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie. Hierbij ligt de focus op (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij toediening van mest. Een goede bemesting van het grasland zorgt immers voor een betere gewasopbrengst en lagere kunstmestkosten. Een zorgvuldige bemesting helpt bovendien enorm om de ammoniakemissie […]

Lees verder > >

Effect van verlagen stikstofbemesting

Leo Tjoonk, teamleider Ruwvoer, deed tijdens een duik in zijn archieven een opvallende ontdekking: het totale stikstofniveau in drijfmest is de afgelopen jaren met bijna 20% gedaald. in dit artikel: 100 kg minder stikstof geeft 5% opbrengstdaling Ruw eiwit neemt af bij lagere stikstofbemesting

Lees verder > >

Kruiden en draagkracht

Het verhogen van de biodiversiteit in graslanden is een steeds belangrijker onderwerp in de melkveehouderij. Door het inpassen van zowel extensief als productief kruidenrijk grasland kun je als veehouder een bijdrage leveren aan de biodiversiteit binnen de melkveehouderij. Uit onderzoek in het kader van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw kwam naar voren dat kruiden […]

Lees verder > >

1 2