Kruiden en draagkracht

Bodem en bemesting

Het verhogen van de biodiversiteit in graslanden is een steeds belangrijker onderwerp in de melkveehouderij. Door het inpassen van zowel extensief als productief kruidenrijk grasland kun je als veehouder een bijdrage leveren aan de biodiversiteit binnen de melkveehouderij. Uit onderzoek in het kader van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw kwam naar voren dat kruiden niet altijd zorgen voor een hogere draagkracht.

In dit artikel

  • proef draagkracht kruiden
  • 5 verschillende mengsels
  • draagkracht, dichtheid, vochtgehalte, insporing

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen