Bemestingsadvies tweede snede

Bodem en bemesting

Als gras doorschiet gaat de voederwaarde sterk achteruit. Dit komt doordat de bloeistengel van het gras slecht verteerbaar is. De opname van doorgeschoten gras is ook veel lager dan van vers bladrijk gras. Het winnen van hoogwaardig ruwvoer is extra belangrijk, omdat hiermee de CO2- footprint lager is.

De doorschietdatum van de meeste grassoorten ligt tussen half mei en begin juni.  Dit betekent dat vooral in de tweede snede de meeste grassen in de aar schieten. Alle hens aan dek dus om ook een goede tweede snede te oogsten.

Nawerking drijfmest eerste snede

Globaal kan gesteld worden dat wanneer de drijfmest 4 kg N/m3 bevat er ongeveer 0,4 kg N per m3 beschikbaar komt voor de tweede snede. Wanneer er 25 m3 drijfmest is uitgereden voor de eerste snede is er, als gevolg van het later vrijkomen van de stikstof uit drijfmest, globaal 10 kg N beschikbaar voor de tweede snede. 

wel of geen drijfmest voor de tweede snede

Is er begin mei gemaaid én is er voldoende drijfmest beschikbaar om uit te rijden? Dan kan er na het maaien 10 – 15 m3 drijfmest per hectare worden uitgereden. Belangrijk bij het uitrijden is om de drijfmest te verdunnen met minimaal 1/3 deel water. Zo verhoog je de benutting en krijg je geen drijfmest op het gras.

Als er nu nog gemaaid moet worden, komt de kwaliteit van de tweede snede in gevaar, omdat het gras dan snel in de aar zal schieten. Als je dit wil voorkomen, kun je een lichte, tweede snede oogsten. In deze situatie is het advies om vóór de tweede snede geen drijfmest uit te rijden.

Hoeveel kunstmest moet je strooien

Voor een niet te zware tweede snede is het stikstofadvies, op de meeste grondsoorten, zo’n 60-70 kg N/ha. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de nawerking van de stikstof uit de drijfmest die is gegeven voor de eerste snede. Het advies is daarom voor de komende snede om 50 kg stikstof te strooien. Als er wel 10 – 15 m3 drijfmest voor de tweede snede wordt uitgereden, is het advies om 10 kg N minder te strooien, zodat je wel uit komt op 40 kg stikstof per ha.

We hebben te maken met een koud voorjaar en daarom is er nog weinig zwavel vanuit de bodem beschikbaar. Het advies is om op de lichtere gronden, ook voor de tweede snede, een zwavelbemesting toe te passen.

kruidenrijk grasland niet bemesten na de eerste snede

Om voor de klavers de stikstofbinding uit de lucht optimaal te benutten, is het advies om na de eerste snede geen stikstof meer te bemesten. Dit is extra belangrijk in het jaar na de inzaai. De klavers en kruiden moeten zich namelijk nog ontwikkelen en ondervinden snel concurrentie van het gras.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen