Effect van verlagen stikstofbemesting

Bodem en bemesting

Leo Tjoonk, teamleider Ruwvoer, deed tijdens een duik in zijn archieven een opvallende ontdekking: het totale stikstofniveau in drijfmest is de afgelopen jaren met bijna 20% gedaald.

in dit artikel:

  • 100 kg minder stikstof geeft 5% opbrengstdaling
  • Ruw eiwit neemt af bij lagere stikstofbemesting

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen