Bemestingsadvies voor kruidenrijk grasland met klavers

Bodem en bemesting

Het stikstofbemestingsadvies voor grasland met klavers en kruiden is gericht op een bedekkingspercentage van de klaver van 30 à 40 %. Voor een goede grasproductie hoeft alleen een stikstofgift voor de eerste snede te worden gegeven. Voor de overige sneden kan de aanwezige klaver de stikstof leveren. Als je teveel stikstof toedient kan het aandeel klaver afnemen. Onderstaande tabel geeft het stikstofbemestingsadvies voor grasland met klaver weer.

Bij een drijfmestgift van 25 m3 voor de eerste snede, kan er globaal 30 kg stikstof in mindering worden gebracht op bovenstaand stikstofadvies.

tips:

  • Klavers hebben vooral behoefte aan kali. Deze kan gegeven worden met drijfmest. Wel is het advies om, naast drijfmest, niet meer dan 80 kg werkzame stikstof uit kunstmest te geven op jaarbasis;
  • Geef de dierlijke mest in de eerste helft van het groeiseizoen. De klaver neemt daarna zelf de stikstofbinding voor zijn rekening;
  • Het stikstofadvies geldt zowel voor witte als voor rode klaver.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen