Bemest op z’n best: Vijf tips voor optimale mesttoediening

Bodem en bemesting

Het innovatieprogramma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie. Hierbij ligt de focus op (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij toediening van mest. Een goede bemesting van het grasland zorgt immers voor een betere gewasopbrengst en lagere kunstmestkosten. Een zorgvuldige bemesting helpt bovendien enorm om de ammoniakemissie te reduceren. Daarom vijf tips voor een optimale mesttoediening.

Met deze tips beperk je de emissie en breng je de mest op de juiste manier aan.

In dit artikel

  • Innovatieprogramma Bemest op z’n Best
  • Tips voor optimale mesttoediening

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen