Kies de juiste meststof voor op het grasland in het voorjaar

Bodem en bemesting

Bij lage temperaturen neemt gras ammonium duidelijk beter op dan nitraat. Ook wordt ammonium goed vastgelegd in de grond en spoelt daardoor minder snel uit dan nitraat.

Op zandgrond is voor de eerste snede, wanneer de gewasgroei nog op gang moet komen, een ammoniummeststof de beste N-vorm. Dit zorgt voor de minste verliezen én de hoogste opbrengst.

Op kalkrijke kleigronden kan meer ammoniak vervluchtigen naarmate de meststof meer ammonium bevat. Een KAS zwavel verdient dan hier de voorkeur. Hier heeft het gebruik van KAS zwavel dan de voorkeur.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen