Snijmais eraf? Dan kan kalk er op!

Bodem en bemesting

De basis voor een succesvolle teelt wordt gelegd met een optimale bodem. Een belangrijke speler in de bodemvruchtbaarheid is de pH van de bodem. Meer dan 30% van de Nederlandse zandgronden heeft een pH die onder de streefwaarde ligt.

Een te lage pH kost opbrengst. Zorg daarom voor een goede bekalking en voldoende organische stof door bijvoorbeeld het gebruik van compost en het tijdig inzaaien van het juiste vanggewas. Het juiste moment om de pH op peil te brengen is het najaar.

Kalk bestellen

Wij hebben diverse kalksoorten in het assortiment, die verschillen in vorm en samenstelling. Jouw adviseur geeft je graag advies over de benodigde soort en hoeveelheid kalk.

Meer informatie

Wil je meer informatie over bekalken? Neem dan contact op met jouw specialist uit de regio of bel met onze klantenservice regio Noord T 088 488 29 70 of regio Zuid T 088 488 29 72.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen