Bodem en bemesting

Bemestingsadvies snijmais zonder gebruik van drijfmest

Door de natte weersomstandigheden van de laatste tijd is op veel plaatsen de draagkracht van het maisland nog onvoldoende om met zware machines het land op te gaan én drijfmest uit te rijden.

Lees verder > >

Bemestingsadvies tweede snede

Als gras doorschiet gaat de voederwaarde sterk achteruit. Dit komt doordat de bloeistengel van het gras slecht verteerbaar is.

Lees verder > >

Nog 14 artikelen bij dit onderwerp > >
Gewas en verzorging

Folder over verplicht vanggewas in maïs

De regels in de maisteelt worden aangescherpt. Vanaf 1 januari 2023 geldt niet alleen voor de maisteelt op zand- en lössgronden dat er vóór 1 oktober een vanggewas onder of direct na de mais ingezaaid moet worden, maar dit gaat ook gelden voor veen- en kleigronden in een nutriënt verontreinigd gebied

Lees verder > >

Zaaitips voor kruidenrijke mengsels

Dit artikel bevat tips voor een mooie, kruidenrijke grasmat. Het is belangrijk om in te zaaien in het najaar bij graslandvernieuwing.

Lees verder > >

Nog 29 artikelen bij dit onderwerp > >
Oogsten en bewaren

Maïsoogst folder 2023

Goed inkuilmanagement, het juiste oogstmoment en de voorbereidingen na de oogst voor de volgende teelt zijn van groot belang bij snijmais. Een gezonde bodem is namelijk de basis voor een goede oogst.

Lees verder > >

Grasland vernieuwen of doorzaaien?

Goed ruwvoer van eigen bodem levert geld op. Daarvan is iedereen wel doordrongen, maar elk jaar weer is het een uitdaging om goed ruwvoer te winnen. Niet alleen de weersomstandigheden en de bemesting spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de botanische samenstelling van de grasmat is daarop van invloed.

Lees verder > >

Nog 5 artikelen bij dit onderwerp > >