Voorkom mycotoxinen in snijmais

Gewas en verzorging

De mycotoxinen die het meeste voorkomen zijn fusariumschimmels. Deze schimmels zijn ook verantwoordelijk voor stengelrot. 

Met een kerende grondbewerking wordt de kans op besmetting met fusariumschimmels vanuit de bodem flink verlaagd. Ook vruchtwisseling én een goede rassenkeuze dragen bij aan een lagere kans op schimmelinfecties. Ook daarvoor kun je met ons Dairymais®-assortiment uit de voeten.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen