Maisteelt is méér dan alleen maar maiszaad bestellen

10 November 2023

In de landbouwbladen zie je alweer de eerste advertenties over de nieuwe maisrassen voorbijkomen, terwijl de nieuwe rassenlijst nog niet eens is verschenen. Vergelijken ten opzichte van andere rassen is dan ook nog niet mogelijk.  

Het maisras bepaald maar een deel van de totale voederwaardeopbrengst. Een gezonde bodem, een passende bemesting én op tijd een onkruidbestrijding toepassen zijn belangrijke elementen voor een geslaagde maisteelt.

Op dit moment van het jaar is vooral een gezonde bodem van belang. Wat is de pH van het perceel waar komend jaar de mais komt te staan en staan er plassen op het land? Dit zijn allemaal zaken die de komende periode aangepakt kunnen worden.

Wil je meer weten over plassen op het land én wat je hieraan kunt doen? Lees dan hier verder.

Een te lage ph kost opbrengst

Een juiste pH is van belang voor een optimale groei van de maïs. Een pH onder de streefwaarde kan tot maar liefst €650 aan opbrengstverlies per hectare kosten. Afhankelijk van de grondsoort én het gewas geldt er een optimale pH waarbij het bodemleven goed gedijt en de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor het gewas optimaal is. Een te lage pH zorgt direct voor opbrengstverliezen, terwijl bepaalde onkruiden juist floreren.

Tips voor het bekalken

Blijkt uit uw grondmonster dat de pH te laag is? Breng deze dan op peil door bekalken. Wil je meer weten over bekalken? Lees dan dit artikel voor alle info.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen