Glyfosaat niet altijd nodig

een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties.

Agrifirm wil graag een bijdrage leveren aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Daarbij hoort ook een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij hoort ook het verantwoord gebruik van Glyfosaat.  Ondanks het feit dat Glyfosaat als veilig is beoordeeld door Ctgb is momenteel veel maatschappelijke en politieke onrust over het gebruik van dit middel.

Voorkomen van onnodig gebruik

Als agrarische sector zijn wij onderdeel van de samenleving en zien wij de wens vanuit de samenleving om minder gebruik te maken van glyfosaat. Wij willen onze ogen daarvoor niet sluiten. Agrifirm heeft dan ook samen met LTO Nederland, ZLTO, LTO Noord, LLTB Agrifirm, Bayer, BO Akkerbouw, CropSolutions, Cumela, Delphy, Evers, Kverneland, Lemken, Van Iperen, Verfity en Wageningen UR om tafel gezeten om te kijken waar het gebruik van Glyfosaat minder noodzakelijk is. Dit heeft geleid tot een aantal adviesschema’s die sector breed gedragen worden. Deze zgn. factsheets brengen in beeld welke stappen er genomen kunnen worden om het gebruik van glyfosaat te verminderen.

Als agrarische sector willen we daarmee laten zien dat we zorgvuldig willen omgaan met glyfosaat en daarmee de discussie over gele velden in het voorjaar zoveel mogelijk voorkomen. Momenteel zijn de factsheets Graslandvernietiging, Grasland vernieuwing en Groenbemesters en vanggewassen beschikbaar.

Niet altijd de makkelijkste weg
Hoewel het in een heel aantal gevallen technisch mogelijk is om te kiezen voor een mechanisch alternatief voor glyfosaat, heeft dit niet alleen voordelen. Het kost meer brandstof (dus CO2), tijd en verhoogt het risico op bodemverdichting (zeker bij nat weer) en onkruiddruk. Ook is de combinatie van niet kerende grondbewerking (NKG) en glyfosaatvrij werken ingewikkeld, terwijl juist voor NKG gekozen wordt om de bodemstructuur beter intact te houden en het bodemleven zo min mogelijk te verstoren. Desondanks zijn wij van mening dat het onnodig gebruik van Glyfosaat teruggebracht kan worden.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen