Groenbemesters en vanggewassen

Gewas en verzorging

Keuze groenbemester of vanggewas

Het moment van inzaaien is erg bepalend voor de keuze die je hebt in je groenbemester of vanggewas. Wanneer het gewas vroeg van het land is, verdienen bladachtige groenbemesters de voorkeur. Ze zijn veel gemakkelijker te vernietigen dan grasachtigen en verteren sneller.

Wanneer je echter pas na half september gaat zaaien, zijn de mogelijkheden beperkter. Granen zoals rogge en Japanse haver zijn gemakkelijker onder te werken dan grassen. Zijn vorstgevoeligheid is een bijkomend voordeel van Japanse haver. Warmer wordende winters vormen een bedreiging, maar bieden ook kansen. Sommige ondernemers boeken met bladrammenas mooie resultaten, ook al zaaien ze die pas laat in.

In dit artikel

  • Keuze groenbemester of vanggewas
  • Stroomschema IPM strategie
  • Praktische uitvoering

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen