Maisoogst ook in het Noorden volop aan de gang

Ook in het Noorden komt de snijmaisoogst nu goed opgang. Uit de ds-metingen, zowel op het proefveld in Ommen als in Donderen, blijkt dat de vroege rassen oogstrijp zijn. Wel zijn er percelen die wat later gezaaid zijn waardoor ook de afrijping wat later op gang kwam.  

Na deze week zijn alle proefvelden geoogst. Zelden is de snijmaisoogst zo vroeg geweest dat half september de laatste ds-metingen hebben plaatsgevonden. De eerste voederwaardecijfers komen binnen zodat we de komende weken meer kunnen vertellen over de verschillen in voederwaarde en hoe je daar in de rantsoenen rekening mee kan houden.

Mais eraf, kalk erop

Na de maisoogst is het een goed moment op de pH van uw grond weer op peil te brengen. Bekalken verhoogt de pH van de bodem: de basis voor een goede teelt op zandgronden. Bekalken loont! Een te lage pH beïnvloedt de beschikbaarheid van nutriënten en sporenelementen nadelig, waardoor de gewasgroei achterblijft. Ook is de activiteit van het bodemleven groter bij een hogere pH.

PHOpbrengst
4,0– 25€ -650,-
4,4–   8€ -210,-
5,2    0€ 0,-

Zandgrond met 3% humus.
Opbrengst snijmais 17,5 ton ds/ha
Kostprijs snijmais  € 0,15 / kg ds

Voorkom opbrengstderving

De optimale pH van de bodem is afhankelijk van grondsoort en het gewas.

Is de pH van de bodem niet op streefniveau?
Pas dan een reparatiebekalking toe om de pH op het juiste niveau te brengen.

Is de pH van de bodem op orde?
Geef dan een onderhoudsbekalking, dit is beter voor de bodem dan eenmaal per vier jaar een reparatie. Maïsland op zandgrond heeft jaarlijks 1 à 1,5 ton kalk nodig om de pH op peil te houden.

Wil je meer informatie over bekalken? Neem dan contact op met jouw specialist uit de regio of bel met onze Klantenservice via tel: 088 – 488 12 10.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen