Engerlingenschade

Engerlingenschade

9 September 2022

Vanuit Zuidwest Nederland komen meldingen van schade in grasland als gevolg van engerlingen. Engerlingen zijn de larven van de meikever die zich voeden met de wortels van gras. Hierdoor ontstaan eerst gele plekken en later kale plekken in het grasland. Schade door engerlingen komt vrijwel alleen voor op zandgrond in droge jaren. In jaren met voldoende neerslag zie je eigenlijk nauwelijks problemen.

Engerlingen zijn een niet te voorkomen probleem waarbij de bestrijding van de larve lastig is. Onderzoek naar het rollen van grasland gaf wisselende resultaten. Daarbij speelt vochtigheid van de bodem, druk, soort en stadium van de engerling een belangrijke rol bij het uiteindelijk eindresultaat. Ook het intensief beweiden helpt om de schade terug te dringen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen