Voederwaarde weidesnede stijgt

Afgelopen week bevatte het verse gras gemiddeld 910 VEM, 210 g ruw eiwit en 83 g suiker per kg ds. Na de regen zie je het gras groeien en neemt de voederwaarde toe.

In deze periode van het jaar is de benutting van je gras het hoogst wanneer je de dieren elke dag een nieuw perceel geeft en ze over alle percelen laat rouleren. Voor veel biologische veehouders is dit de beste optie omdat je geen inkuilverliezen hebt en je maximaal gebruik kunt maken van het eiwitrijke gras. Bij weiden in de herfst draait alles om smaak. Roest en muffigheid zorgen voor een lagere opname. Is dit het geval dan is het advies om het perceel schoon te maaien.

Gras groeit langzaam, weiden is de beste optie

Gemiddeld kwam de grasgroei deze week uit op 18 kg ds/ha/dag. Dat is vergelijkbaar met vorige week. Verdeeld over Nederland is de grasgroei echter zeer wisselend en zijn er plaatsen waas de grasgroei hoger is. Gezien de nachttemperaturen van afgelopen dagen en de weersvoorspelling voor komende week is de verwachting dat de grasgroei niet zal stijgen.

Veel ruwbeemd in de graspercelen

Met goed graslandmanagement kan het aandeel goede grassen op een hoog niveau worden gehouden. Tijdens de “farmwalks” van de afgelopen weken blijkt dat er veel ruwbeemd n de grasmat zit. Ruwbeemd kan worden “teruggezet” door in het najaar of vroege voorjaar de percelen te wiedeggen. Daardoor ontstaat er ruimte voor andere grassen om zich te ontwikkelen. Onafhankelijke onderzoeksresultaten bevestigen dit ook; het zorgt voor 10% meer opbrengst en 10% meer voederwaarde. Dat komt omdat met het eggen de ‘viltlaag’ losgetrokken wordt, waardoor goede grassen meer ruimte krijgen om zich in het voorjaar sneller te ontwikkelen.

Ridderzuring nu bestrijden

Momenteel zien we mede als gevolg van de droogte veel percelen waar te veel onkruiden staat. Met name ridderzuring zie je nu boven het gras uitsteken. Dit gaat ten koste van de voederwaarde en de opbrengst van het gras.

Nu er overal

weer regen is gevallen zie je het gras weer groen kleuren en in de groei komen. Ook de ridderzuring. Om opbrengstverliezen te voorkomen is het advies om de ridderzuring te verwijderen met de zuringsteker.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen