Ridderzuring nu bestrijden

Gewas en verzorging

Momenteel zien we mede als gevolg van de droogte veel percelen waar teveel onkruiden  staat. Met name ridderzuring zie je nu boven het gras uitsteken. Dit gaat ten koste van de voederwaarde en de opbrengst van het gras.

Nu er overal weer regen is gevallen zie je het gras weer groen kleuren en in de groei komen. Groeizame omstandigheden die er voorzorgen dat het een ideaal moment is om een onkruidbestrijding toe te passen. Door de groeizame omstandigheden neemt de plant het bestrijdingsmiddel snel en goed op. Wortelonkruiden zoals ridderzuring hebben in de nazomer een neerwaartse sapstroom, waardoor het bestrijdingsmiddel goed naar de wortel wordt getransporteerd. Zorg dat het onkruid voldoende blad heeft zodat het bestrijdingsmiddel goed kan worden opgenomen (volledig rozet-stadium). Ridderzuring mag nog geen zaadstengel hebben.

Voordeel van een onkruidbestrijding in de herfst

Een belangrijk voordeel van onkruidbestrijding in het najaar is dat het gras na de bespuiting de tijd krijgt om de vrijgekomen plek van het onkruid weer op te vullen. Het voordeel daarvan vertaald zich direct terug in een hogere voederwaardeopbrengst volgend jaar. Daarnaast heeft een goed uitgevoerde onkruidbestrijding heeft ook effect op de kwaliteit van de zode op langere termijn. Voor het beste effect van een chemische onkruidbestrijding zijn de volgende punten van belang:

  • Onkruidplanten moeten voldoende blad hebben en in de groei zijn. Vaak is dat ongeveer 3 weken na maaien of beweiden.
  • Groeizaam weer, temperatuur, luchtvochtigheid en licht
  • Spuit op een droog gewas en als het minimaal 1-2 uur droog blijft. Het zorgt voor een betere opname van de werkzame stoffen.

De juiste middelen

De keuze voor de juiste onkruidbestrijding hangt af van welk onkruiden er voorkomen in het gras. Wil je advies over de toepassing van een onkruidbestrijding en welke middelen je het beste kunt toepassen? Neem dan contact op met jouw Agrifirm adviseur of bel de Klantenservice via T 088 488 12 10.

In dit artikel

  • Onkruidbestrijding
  • Ridderzuring

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen