Bio Grasmonitor: matige kwaliteit

14 July 2022

De voederwaarde van het biologische weidegras is afgelopen week flink gedaald naar 895 VEM per kg drogestof, 175 gram ruw eiwit en 120 gram suikers per kg drogestof. De lagere voederwaarde komt met name door een lagere verteerbaarheid. Door droogtestress verhouten de celwanden sneller. Het ruw eiwit in het gras is gestegen.

Melkproductie staat onder druk

Door de matige graskwaliteit staat de melkproductie onder druk. Wel stijgt op een aantal bedrijven het eiwitgehalte in de melk momenteel iets, mogelijk door de lagere melkproductie en dus ‘dikkere’ melk. Het ureumgehalte varieert tussen de 13 en 18, met een enkele uitschieter boven de 20.

Tip: koeien ‘s nachts weiden

Met de komende tropische temperaturen is het ’s nachts weiden van de koeien een goede optie. Dit is prettiger voor de koe en de stal kan ’s nachts afkoelen.  

Grasgroei stabiliseert

De grasgroei is op de biologische bedrijven vrijwel gelijk gebleven en kwam uit op gemiddeld 30 kg drogestof per hectare per dag. Door de aanhoudende droogte zal de grasgroei komende week naar verwachting dalen. Het aanbod van goed gras neemt dan de komende week ook verder af. Dit kun je opvangen door op stal bij te voeren.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen