17-06| Maaimonitor: maaisnede lager dan vorig jaar

17 June 2022

Vorige week is de grasgroei op de maaipercelen licht gedaald naar gemiddeld 101 kg ds per ha per dag. Daarmee kwam de groei uit op zo’n 700 kg ds /ha in de afgelopen week. 
Daarmee komt de grasgroei bijna 257 kg ds/ha/week lager uit dan vorig jaar.  

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen