Nieuw kennisartikel: Kruiden en draagkracht veengronden

Kruiden verbeteren niet altijd de draagkracht van veengronden. Dit komt naar voren uit onderzoek in het kader van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw.

Het verhogen van de biodiversiteit in graslanden is een steeds belangrijker onderwerp in de melkveehouderij. Door het inpassen van zowel extensief als productief kruidenrijk grasland kun je als veehouder een bijdrage leveren aan de biodiversiteit binnen de melkveehouderij.  

Lees er alles over in het kennisartikel in onze kennisbank.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen