03-06| Maaimonitor: wacht niet te lang

3 June 2022

Op veel plaatsen wordt de tweede snede momenteel ingekuild. Een goede beslissing want met het in de aar schieten van het gras loopt de kwaliteit snel terug. Op onze testbedrijven zijn de verschillen in voederwaarde zijn groot. Dit wordt mede veroorzaakt door de zeer wisselende weersomstandigheden. Zo is het in het uiterste zuiden van Nederland zeer droog met als gevolg dat de plant sneller in de aar schiet en ook het ruw eiwit lager is omdat de plant als gevolg van vochtgebrek nauwelijks stikstof opneemt. Het suikergehalte is dan wel hoger.  Op plaatsen waar voldoende regen is gevallen heeft de plant stikstof opgenomen en is alsnog gaan groeien. De voederwaarde is daar zelfs licht toegenomen. Toch ook dan is het verstandig om niet te lang te wachten met maaien, omdat anders de voederwaarde alsnog tegenvalt.

Grasgroei maaisnede

Vorige week is de grasgroei op de maaipercelen dankzij de vochtvoorziening gestegen naar gemiddeld 124 kg ds per ha per dag. Daarmee kwam de groei uit op zo’n 870 kg ds /ha in de afgelopen week. Dat betekent dat er afhankelijk van de weersomstandigheden en de doorschietdatum van het grassenbestand eind komende week of de week daarop weer volop gemaaid gaat worden. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen