03-06| Grasmonitor: Grote verschillen voederwaarde weidegras

3 June 2022

De afgelopen week kwam de voederwaarde van het gras uit op gemiddeld 990 VEM, 195 g ruw eiwit en 120 g suikers. De verschillen zijn echter groot. Daar waar geweid wordt op etgroen is de kwaliteit van het gras goed en bevat het meer dan voldoende eiwit. Waar de koeien nog in percelen lopen die al meerdere keren beweid zijn, blijft de kwaliteit van het gras en dan vooral het eiwitgehalte achter. Dit wordt veroorzaakt doordat op deze percelen een gedeelte van het gras in de aar begint te schieten. Daarmee verandert de energie-eiwit verhouding in het gras, wat direct invloed heeft op de melkproductie en het ureumgehalte in de melk. De melkproductie blijft achter. 

Daar waar de melkkoeien op etgroen lopen stijgen de koeien over het algemeen weer in de melk.

Verwachting: vergelijkbare voederwaarde

Gezien de verwachte weersomstandigheden voor komend weekend en begin volgende week zal de samenstelling van het gras nauwelijks gaan wijzigen. De grootste verandering vindt plaats wanneer er overgeschakeld wordt van weideplatform. Van meerder keren geweid naar etgroen. 

Verwachting:

VEM:               licht stijgend 

Ruw eiwit:       gelijk

Suiker:            licht stijgend

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen