26-05| Maaimonitor: voederwaarde 2e snee nu al laag

De voederwaardecijfers van de tweede snede zijn nu al aanmerkelijk lager dan de eerste snede. Dit komt vooral door de hoge NDF en de lagere verteerbaarheid van de celwandfractie. De verwachting is dat de voederwaarde de komende week verder afneemt. Mogelijk komt dit door een lager bemestingsniveau, waardoor er sneller verhouting optreedt.

mengsel bepaalt de doorschietdatum

Door de tweede snede te maaien net voor of als de zaadstengel in het gras zich vormt, voorkom je doorgeschoten gras. Ze behoud je de voederwaarde en smaak. Je leest daarom overal het advies om komende week te maaien. Deze adviezen kijken vooral naar de doorschietdatum van Engels raaigras, terwijl de gemiddelde doorschietdatum van Festulolium rond half mei ligt en Timothee zelfs pas begin juni begint door te schieten. Om de bloei uit het gras te maaien zul je het tijdstip van maaien af moeten stemmen op het bloeitijdstip van je mengsel.  

Grasgroei gestegen

Vorige week is de grasgroei op de maaipercelen dankzij de vochtvoorziening gestegen naar gemiddeld 120 kg drogestof per hectare per dag. Daarmee kwam de groei uit op zo’n 850 kg drogestof per hectare in de afgelopen week. Dat betekent dat je, afhankelijk van het weer en de doorschietdatum van jouw grassenbestand, eind komende week of de week daarop weer kunt maaien.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen