19-05| Maismonitor: mais gaat harder dan 2021

Vrijwel overal zit de snijmais nu in de grond. Daar waar het zaad in de vochtige grond is gezaaid, stond het zeer snel boven en zit de groei er goed in. Op de kleigrond, die aan de droge kant is, komt de snijmais zeer onregelmatig op.

Kies nu voor onder- of nazaai

Door het koude en natte voorjaar is de snijmais overal laat, tot half mei, in de grond gekomen. Het wordt dus spannend of de snijmais vóór 1 oktober al voldoende rijp is. Niet voldoende afgerijpte mais kost altijd voederwaardeopbrengst. Door de zeer droge omstandigheden van de laatste jaren en de daarmee gepaard gaande teleurstelling over het niet en onvoldoende slagen van het vanggewas, was de trend steeds meer richting nazaai. Afgelopen najaar liep dit uit op een teleurstelling omdat de mais niet rijp was voor 1 oktober. Onderzaai geeft meer flexibiliteit in het oogstmoment van de mais. Zo zorg je dat je dat onderzaai slaagt:

  • Zaai het vanggewas in wanneer de mais kniehoog is (50 cm).
  • Houd bij de gewasbescherming rekening met onderzaai.
  • Houd minimaal 2 weken tussen de onkruidbestrijding en onderzaai.
  • Maak de grond goed (roerend en schoffelend) en voldoende diep los.
  • Werk het zaaizaad in.
  • Zaaizaadhoeveelheid: 25 – 30 kg/ha MaisGras® Onderzaai.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen