Rattenschade in snijmais

19 May 2022

Momenteel komen er vanuit het hele land berichten over schade in de maispercelen als gevolg van rattenvraat. Het schadebeeld is vergelijkbaar met vogelvraat. Grote kale plekken in de maispercelen,  maar dan vooral in de buurt van slootkanten. Daarnaast zijn de gaten groter dan bij vogelvraat en liggen er soms nog korrelvliesjes in de buurt. De dieren komen vooral ‘s nachts tevoorschijn.

Aan rattenschade is betrekkelijk weinig te doen. Je mag alleen op en rond het erf de rat bestrijden en dan nog alleen als men beschikt over een licentie ongediertebestrijding. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen