(Biologische) mais: zaaidiepte en tijdstip

14 April 2022

Het zaaitijdstip van snijmais wordt in belangrijke mate bepaald door de bodemtemperatuur. Snijmais is van oorsprong een tropisch gewas. Het advies is dan ook om pas snijmais te zaaien wanneer de bodemtemperatuur de ca. 10 oC heeft bereikt. Met de weersverwachting voor de komende week zal deze bodemtemperatuur overal in het land snel bereikt worden. 

Op veel plaatsen is vanwege vele regenval van vorige week de bereidbaarheid van de percelen een groter probleem. Een dag langer wachten kan dan structuurschade voorkomen waardoor de snijmais overal vlot boven komt. 

Biologische snijmais: later zaaien

Wanneer biologische snijmais te vroeg gezaaid wordt neemt het risico op meer plantuitval toe als gevolg van een tragere kieming en grotere kans op aantasting van bodemschimmels. Op de biologische bedrijven is dan ook het advies om pas te zaaien wanneer de bodemtemperatuur ca. 12 oC heeft bereikt. De bodem is dan voldoende opgewarmd voor een de snelle beginontwikkeling waardoor de snijmais een betere concurrentiepositie heeft ten opzichte van het onkruid.

Zaaidiepte snijmais

Maiszaad zaaien we liefst op een diepte van tussen 5 en 7 cm. Dit betekent dat op de gekozen diepte de scheiding moet zijn tussen vast en vochtig onder en losser en dus droger en warmer boven. Ondiep zaaien op 5 cm doen we bij vroege zaai. Door de dunne toplaag is de temperatuur van de bodem bij het zaad eerder hoger en staat de plant sneller boven. Daardoor hebben kiem en bodemschimmels minder kans zaad of plant aan te tasten. Wanneer we vraat van ritnaalden verwachten en die met Force bestrijden zaaien we ook op 5 cm om de dampwerking van Force rondom de kiem en de jonge plant te hebben tot aan de bovenkant bodem. Diep zaaien op 7 cm doen we bij drogere omstandigheden en die hebben we vaker bij late zaai. Wanneer vraat door vogels of knaagdieren verwacht wordt is dieper zaaien veiliger. In dat geval kun je ook streven naar een wat vastere bovenlaag zodat de zaden minder gemakkelijk opgegraven worden en de jonge planten steviger verankerd zijn.

Meer over een goede voorbereiding voor de zaai lees je in onze kennisbank.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen