Bemest natuurperceel pas na 1e snee 

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat het tijdstip van bemesten met organische mest (vaste mest en/of drijfmest) op percelen met uitgestelde maaidatum nauwelijks effect heeft op de totaledroge stofopbrengst en het ruw eiwitgehalte. Door de bemesting uit te stellen tot na de eerste snede blijken de voederwaarde en het ruw eiwit van de latere sneden zelfs hoger te zijn. Ons advies is dan ook: wacht met het uitrijden van organische mest op jouw percelen met uitgestelde maaidatum tot na de eerste snede.

Tip: last van ganzen op jouw percelen? Lees dan hier hoe je het beste kunt bemesten.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen