Witte- en rode klaver

Bodem en bemesting

Witte klaver is in het algemeen beter geschikt voor langdurig beweiden, lichte maaisneden en

korte stoppellengtes dan rode klaver. Het grote voordeel van rode klaver is de hogere ds-
opbrengst. Vooral de eerste twee jaren is rode klaver aanmerkelijk productiever dan witte klaver.

Rode klaver wordt daarom veel toegepast in percelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor maaien.

In dit artikel

  • witte weide- en cultuurklaver
  • rode klaver
  • diploïd en tetraploïd
  • ackerklees of mattenklees
  • ds- opbrengst

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen