Werk vanggewas tijdig onder

Gewas en verzorging

Bij voorkeur moet het vanggewas rond half maart worden vernietigd, zodat de vertering op tijd begint. Hierdoor is de stikstof uit het vanggewas nog tijdens het groeiseizoen van de mais beschikbaar. Door het vanggewas op tijd te vernietigen voorkom je dat de vochtvoorraad in de bodem vroegtijdig opraakt.

Vernietiging van het vanggewas kan op twee manieren plaatsvinden. Namelijk mechanisch of chemisch. Is er sprake van kweek of een zeer hoge druk van wortelonkruiden? Dan heeft pleksgewijs chemische vernietiging van het vanggewas de voorkeur. Is dit niet het geval, dan kan mechanisch vernietigen een oplossing zijn. Hieronder volgen een paar tips voor het vernietigen van het vanggewas.

chemisch: spuiten en onderwerken

Een voordeel van chemische vernietiging met bijvoorbeeld Glyfosaat is dat je ook kweek en lastige (wortel)onkruiden bestrijdt. Stem de dosering af op het gewas en de te bestrijden onkruiden. Bij chemisch spuiten is het aan te raden om de zode ongeveer 7 dagen na de bespuiting onder te werken met een schijveneg. Het is niet nodig om te wachten totdat het veld geel/oranje kleurt. Het middel werkt namelijk door in het gewas na onderwerken. Daarmee komen de door het vanggewas opgenomen voedingsstoffen op tijd beschikbaar voor de mais.

Mechanisch: eggen en ploegen

Het onderwerken lukt het best als er geen grote hoeveelheid gewasresten van het vanggewas in de weg zitten. Dat betekent dat een vanggewas met veel bovengrondse massa eerst verkleind moet worden door maaien of klepelen. Daarna kan met een schijveneg, een schijvencultivator, een stoppelploeg of frees het vanggewas met de bovengrond gemengd worden. Het doel van deze voorbewerking is ook om de vertering van de organische stof tijdig op gang te brengen en zo de mineralen daaruit beschikbaar te maken. Daarnaast is het uit de bodem losmaken van de vanggewasplanten bedoelt om ze uit te drogen en af te laten sterven.

Bij gras als vanggewas is het advies om de grond altijd te ploegen.

Het vernietigen van het vanggewas met een intensieve mechanische bewerking (frees) of met glyfosaat geven vergelijkbare resultaten in het vrijkomen van de stikstof. Dat is één van de conclusies uit een proef uitgevoerd in het kader van de PPS Ruwvoer, bodem en biodiversiteit. Vernietigen met een extensieve mechanische bewerking,  bijvoorbeeld een eenvoudige schijveneg, leek iets mindere resultaten te geven.

Bron: PPS ruwvoer, bodem en biodiversiteit

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen