Verzorging nieuw ingezaaid kruidenrijk grasland

Gewas en verzorging

Uit de farmwalks blijkt dat de nieuw ingezaaide percelen momenteel veel onkruid bevatten. Vooral muur komt veel voor. Als naast gras ook klavers en kruiden zijn ingezaaid is onkruidbestrijding nauwelijks mogelijk. Vooral muur wil in het voorjaar snel groeien en het nieuw ingezaaide perceel overwoekeren. Daarnaast kan muur veel nitraat bevatten waardoor het nitraatgehalte in de graskuil wordt verhoogd.

In dit artikel:

  • Verzorging
  • Wiedeggen
  • Aandachtspunten

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen