Sorghum, voorlopige teelthandleiding

Gewas en verzorging

Een geslaagde sorghumteelt kan het best gespiegeld worden aan de bekendere maisteelt, met enkele beperkte verschillen aangaande een latere inzaai, hogere zaaidichtheid en een latere oogst. Specifieker kunnen, op basis van de beperkte ervaring met sorghum in Nederland, de volgende teelt-aanwijzingen worden gegeven.

  • Zaaien
  • Bemesten
  • Verzorgen
  • Oogsten

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen