Onkruidstrategie snijmais in combinatie met vanggewas

Gewas en verzorging

Het advies is om vóór de mais in het 6-bladstadium staat een onkruidbestrijding toe te passen. Het bladoppervlak van de mais is dan nog klein, waardoor er minder contact is met het middel en de plant minder heeft te lijden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit ook leidt tot een hogere snijmaïsopbrengst. Wij zetten de verschillende onkruid strategieën voor je op een rij bij gelijk zaai, onderzaai en nazaai van jouw vanggewas.

vanggewas bepaalt het gewasbeschermingsmiddel

De keuze van het vanggewas beïnvloedt de mogelijkheden die je hebt met gewasbeschermingsmiddelen. Om ervoor te zorgen dat het vanggewas slaagt, is vrije keuze in middel en dosering niet meer mogelijk. Onkruidbestrijding bij gelijk- of onderzaai is een compromis, omdat het ingezaaide, ontwikkelde vanggewas door de onkruidbestrijding kan mislukken. Van de andere kant kan ook de onkruidbestrijding mislukken omdat de mix ‘te zacht’ is.

Onkruidstrategie bij gelijkzaai van het vanggewas

Bij de onkruidbestrijding is het maisstadium leidend, ongeacht hoe hoog het gras staat. Blijf kritisch op de keuze van de mix. Bodemherbiciden direct na zaai zijn niet mogelijk én ook na de opkomst beperkt. De gevoeligheid van rietzwenk is afhankelijk van de groeiomstandigheden.

onkruidstrategie bij onderzaai van het gras

Ga je gras onderzaaien in de mais? Kies dan bij voorkeur voor een mix zonder bodemherbiciden. Bestrijd het onkruid dan zeker 14 dagen eerder dan u het gras in wilt zaaien. Heb je toch een onkruidbestrijding met bodemherbiciden toegepast? Bewerk dan bij inzaai van het vanggewas de grond diep genoeg (minimaal 5 cm) om de werking van de bodemherbicide op te heffen.

onkruidstrategie bij nazaai van het vanggewas

Als je probleemgrassen als vingergras, naaldaar en kweek effectief wil bestrijden is nazaai de beste keuze. Als je het vanggewas na de oogst zaait, moet je de snijmais vóór 1 oktober oogsten om het vanggewas op tijd in de grond te hebben. Of dat lukt hangt af van de vroegheid van het ras, het zaaimoment én de ontwikkeling van de mais. Twijfel je bij de onkruidbestrijding of de mais wel vóór 1 oktober rijp is, bijvoorbeeld door een laat voorjaar? Dan kun je nog voorsorteren op onderzaai door bij de bespuiting geen bodemherbiciden aan de mix toe te voegen.

Aandachtspunten bij gelijkzaai

Bij gelijkzaai is het belangrijk om met de volgende punten rekening te houden:

  • Bodemherbiciden direct na het zaaien zijn niet mogelijk én na de opkomst is dit beperkt mogelijk;
  • gevoeligheid van rietzwenk is afhankelijk van de groeiomstandigheden.

aandachtspunten bij onderzaai

Bij onderzaai is het belangrijk om met de volgende punten rekening te houden:

  • Beperk bij onderzaai het gebruik van bodemherbiciden;
  • de bodem moet tijdens het onder zaaien goed beroerd worden;
  • bespuiting met onkruidbespuiting moet minimaal twee weken voor de inzaai van de onderzaai uitgevoerd worden.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de (on)mogelijkheden bij de diverse systemen:

GelijkzaaiOnderzaaiNazaai
TimingTegelijk met mais zaai óf aparte werkgang vlak voor of vlak na de mais zaaiAls de mais een kniehoogte heeft bereiktVoor 1 oktober
Vanggewas MaisGras® Gelijkzaai*MaisGras® Onderzaai* of Engels RaaigrasCombi N Saver, GrasRogge winterrogge en Italiaans Raaigras*
OnkruidbestrijdingBeperkte inzet van herbicidenBeperkte inzet van herbicidenZoals u gewend bent
VoordelenBesparing van extra werkgang. Mais oogsten wanneer het rijp isMais oogsten wanneer het rijp isEffectieve onkruid-bestrijding (o.a. vingergras en kweek)
Aandachtspunten Risico op concurrentie met maisOnkruid-bestrijding Mais vóór 1 oktober oogsten
* Uitzonderingen waarbij er uitstel tot 31 oktober is gegeven

Praktische tips bij bij onderzaai in mais

Bekijk hieronder het filmpje van Ruwvoermanagement specialist Arie van der Wal. Hij legt in dit filmpje onderstaande tips toe:

  • Wanneer pas ik onderzaai toe;
  • welke onkruidbestrijding pas ik toe;
  • wat is ‘kniehoge’ mais;
  • gewasbescherming toepassen.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen