Mineralisatie grasland

Bodem en bemesting

Mineralisatie op grasland is meer dan het bijhouden van de T-som. De combinatie van bodem- en gewasonderzoek geeft inzicht in de totale stikstof-levering van de bodem. In een tweejarige proef zijn er diverse metingen verricht aan bodem, gras en mest om de mineralisatie beter in beeld te krijgen. 

In dit kennisartikel

  • resultaten bodem- en gewasmetingen
  • praktische tips

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen