Maaiadvies laatste snede Luzerne

Oogsten en bewaren

Het maaimoment van de laatste snede van luzerne is van groot belang. De plant moet voldoende reserves hebben om de winter in te gaan. Na eind augustus vertraagt het groeiproces en na ongeveer half september stopt het groeiproces en is er nauwelijks hergroei meer.

Om voldoende reserves in de plant op te bouwen is het advies om de plant vanaf begin september tot begin oktober ongestoord te laten groeien en dan pas de laatste snede te oogsten. Luzerne is extreem gevoelig voor rijschade. Spoorvorming tijdens het oogsten komt onmiddellijk tot uiting in het gewas. De luzerneplant is meteen weg. Daarom wordt, wanneer de weersomstandigheden het toelaten en de plant al in voldoende rust is, op de zwaardere gronden de laatste snede al omstreeks half september geoogst.  De maaihoogte van de laatste snede is ongeveer 10 cm. Zijn de omstandigheden om te oogsten onvoldoende? Dan is ‘rustig’ afwachten de enige oplosing.

Mocht als gevolg van te natte omstandigheden de laatste snede niet geoogst kunnen worden dan is dat jammer van de opbrengst, maar voor de plant geen probleem. In tegenstelling tot gras gaat de plant niet dood wanneer het gewas te lang de winter in gaat. Het blad valt eraf en de stengels worden net een soort bros stro. Dat vormt een vrij luchtige deken waar de jonge luzerne spruiten in het voorjaar zo weer doorgroeien.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen