Teelthandleiding Japanse Haver

Gewas en verzorging

Aaltjesbestrijden met voedergewas

Het wortellesiaaltje komt veel voor op lichtere gronden en kan schade veroorzaken in gewassen zoals peen, aardappel en lelie. Japanse Haver, Avena Strigosa, kan worden ingezet als natuurlijke bestrijder. Het bovengrondse gewas kan worden geoogst als voergewas.

In dit Artikel

  • Zaai, teelt en oogst 
  • Kuilen en voeren 
  • Voederwaardtabel 

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen