Inkuilmiddelen voor snijmais

Oogsten en bewaren

Voor het inkuilen van snijmais zijn diverse inkuilmiddelen beschikbaar. Deze kunnen opgedeeld worden in twee categorieën:

  • Het stimuleren van het inkuilproces;
  • Het tegengaan van broei.

HEt stimuleren van het inkuilproces

Over het algemeen kan worden gesteld dat bij het inkuilen van normaal ontwikkelde snijmais met een droge stofgehalte van 33 -38 %, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan het aanrijden van de kuil, een inkuilmiddel niet direct noodzakelijk is.

Als de snijmais door omstandigheden nat geoogst moet worden (< 33% ds), weinig of geen kolven bevat of als de kuil weer snel losgehaald wordt is het advies om het inkuilproces te ondersteunen. Daarvoor zijn de Ecocool en de DA Ecocorn de aangewezen producten. Deze bevatten homofermentatieve melkzuurbacteriën die zeer snel en efficiënt melkzuur produceren aan het begin van het inkuilproces waardoor een snelle pH-daling wordt verkregen.

Het tegengaan van broei

In een snijmaïskuil treedt gemakkelijk broei en schimmelvorming op. Vooral bij inkuilen van te droge snijmais, bij een te lage dichtheid en bij een te lage uitkuilsnelheid is de kans op broei groot. Met het toepassen van een broeiremmend inkuilmiddel kun je de verliezen die optreden tijdens de bewaring en vervoedering aanzienlijk beperken. Daarvoor zijn zowel de Coolcorn als de Ecocool de aangewezen producten. Beiden bevatten heterofermentatieve melkzuurbacteriën die naast melkzuur ook azijnzuur produceren waardoor de snijmais bij uitkuilen minder snel begint te broeien.

De oorzaak van broei en schimmelvorming in de snijmaïs is luchttoetreding tijdens de bewaring en het vervoederen van de snijmaïs. Daardoor worden de aerobe bacteriën en schimmels weer actief en gaan zich vermeerderen. Dit leidt tot afbraak van voedingsstoffen en tot productie van warmte. De verliezen nemen toe naarmate de broei langer duurt en de temperatuur meer stijgt. In broeiend kuilvoer kunnen de verliezen aan voederwaarde wel 20 – 30 VEM/kg ds per dag bedragen. Daarnaast wordt het product minder smakelijk, waardoor een daling van de ds-opname met 10-20% mogelijk is. Met het toepassen van een broeiremmend inkuilmiddel kun je de verliezen die optreden tijdens de bewaring en vervoedering aanzienlijk beperken.

Overzicht van de inkuilmiddelen

Voor het inkuilen van snijmaïs zijn onderstaande inkuilmiddelen beschikbaar die vloeibaar kunnen worden toegepast. Wanneer je niet beschikt over doseerapparatuur voor vloeibare toepassing is DA Ecocorn het aangewezen inkuilmiddel.

CoolCorn

CoolCorn is een kuiltoevoegmiddel dat zich met de puur azijnzuurvormende Lactobacillus buchneri alleen richt op broeiremming in maïskuilen. Op basis van de gevormde azijnzuur remt dit inkuilmiddel effectief gisten en schimmels die broei in de maïskuil veroorzaken. CoolCorn biedt ook een oplossing tegen veelvoorkomende schimmelbollen in de kuil.


Eén verpakking CoolCorn bevat drie zakjes oplosmiddel, per stuk goed voor 100 ton. CoolCorn wordt vloeibaar toegepast met de gebruikelijke doseerapparatuur, van een standaarddosering tot ultra laag volume dosering. De handzame verpakking maakt het meenemen en doseren voor een groot areaal eenvoudig. Ieder zakje dient opgelost te worden in minimaal 2 liter water en kan na goed roeren toegevoegd worden in het doseerapparaat op de hakselaar.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen