Dent of Flint mais; wat heeft de voorkeur?

Gewas en verzorging

Bij snijmais kun je globaal twee genetische types maisrassen onderscheiden: het Flinttype en het Denttype.

Flint mais

Flint-maïsrassen kenmerken zich door een goede koude tolerantie en vroege bloei. Daarnaast is het zetmeel van de Flinttypische snijmais bestendiger (glaziger). Dit komt doordat de eiwitmatrix van het zetmeel moeilijker afbreekbaar is in de pens. Overigens neemt tijdens de bewaring, onder invloed van de kuilzuren, de bestendigheid af. 

Dent mais

Dent-maïsrassen kennen een latere bloei en hebben een goede afbreekbare eiwitmatrix, waardoor het zetmeel gemakkelijker afgebroken wordt in de pens. De celwandverteerbaarheid van de plant is bij Dentmaïs over het algemeen lager dan bij Flintmaïs

De in Nederland geteelde rassen waren tot voor kort overwegend Flint x Dent hybriden, waarbij Flint overheerste. De laatste jaren komt als gevolg van zachte winters en de genetische vooruitgang steeds meer Denttypische mais op de markt.

Hieronder een aantal overeenkomsten en verschillen samengevat:

welke type mais heeft de voorkeur?

De verschillen tussen Dent- en Flintmaïs zijn in de praktijk vooral merkbaar tijdens de eerste drie maanden na het inkuilen. Welk type snijmais de voorkeur heeft is afhankelijk van het rantsoen én de regio waar de snijmais wordt geteeld.  Agrifirm heeft beide typen snijmais in het pakket. Wanneer er mais geteeld wordt om te voeren aan eenmagigen heeft een Denttype de voorkeur. Hiervoor hebben wij speciaal de PigCorn mengsels gemaakt.

meer weten

Je Agrifirm-adviseur vertelt je graag meer over DairyMais® en PigCorn mengsels. Ook kun je voor advies terecht bij Klantenservice Regio Noord en Oost T 088 488 29 70 of regio Zuid en West T 088 488 29 72.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen