Later zaaien van veldbonen kost opbrengst

Oogsten en bewaren

Het standaardadvies is om zomerveldbonen in het vroege voorjaar te zaaien zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen en de bloei en vruchtvorming ruim voor de zomer plaatsvindt. Zomerveldbonen die uiterlijk nog in de 1e helft van april gezaaid zijn, kunnen een goede opbrengst leveren. Uiteraard hebben de weersomstandigheden daar een grote invloed op.

Als gevolg van de natte omstandigheden in de afgelopen periode zijn echter nog niet alle veldbonen gezaaid. Uit PAGV-onderzoek uitgevoerd in 1987 kwam naar voren dat de opbrengstpotentie lager wordt wanneer er na half april gezaaid wordt. Zo bleek de opbrengst bij inzaai op 25 april ruim 15 % lager en zelfs 30% lager bij inzaai op 22 mei.

Kortom, zodra de omstandigheden het toelaten is het advies om te gaan zaaien.

Andere ruwvoer+ kennisbank artikelen