Zomerstalvoedering: maaien binnen vier weken

20 June 2024

Zomerstalvoedering biedt verschillende voordelen: lage voerkosten, hoge graslandopbrengsten en minimale eiwitverliezen. Bovendien is het een uitstekende oplossing voor percelen die niet geschikt zijn om te beweiden. Het vereist echter wel vakmanschap. Het is belangrijk om niet alleen het aanbod, maar ook de voederwaarde zo constant mogelijk te houden. Om dit te bereiken, zijn er de volgende aandachtspunten:

  • Maai pas als er minimaal 2 ton gras per hectare staat. Maaien bij een lagere opbrengst kost op jaarbasis grasopbrengst.
  • Maai het gras bij voorkeur niet te nat. Te nat gras beperkt de opname van droge stof bij het voerhek.
  • Houd een maaihoogte van ongeveer 7 cm aan.
  • Maai het gras minimaal om de 4 weken. Wanneer het gras ouder wordt, verhouten de celwanden, waardoor de verteerbaarheid afneemt en de voederwaarde te veel daalt.

Bij zomerstalvoedering is het advies om eerst te bemesten voor de klasse tot 2500 kg droge stof, vanaf augustus tot 2000 kg droge stof en vanaf september tot 1500 kg droge stof.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen