Schoffel snijmais om zuurstof in de grond te brengen

20 June 2024

Als gevolg van de vele regen zijn er grote verschillen in het zaaimoment van snijmais. Sommige percelen zijn nog niet gezaaid, terwijl op andere plekken eind april of begin mei al de eerste mais is geplant. Ook de gezaaide mais heeft op veel plaatsen last van de overvloedige regenval. De mais kleurt van lichtgeel tot streperig en heeft op veel plaatsen niet de donkergroene kleur die gewenst is.

Op veel plaatsen is door de overvloedige regenval de grond dichtgeslagen. Als het water niet snel genoeg wegzakt, kan er zuurstofgebrek optreden. Waar water in de poriën tussen de gronddeeltjes zit, kan geen lucht aanwezig zijn. Lucht is cruciaal voor wortelontwikkeling en een actieve opname van nutriënten. Bij een zuurstofgebrek, vaak in combinatie met een beperkte opnamecapaciteit van nutriënten of een tekort aan nutriënten, toont een plant gebreksverschijnselen.

Lucht in de grond door schoffelen

Een directe maatregel om de situatie te verbeteren, is de door de regen dichtgeslagen grond weer beluchten door middel van schoffelen. Dit kan uiteraard pas wanneer het perceel weer berijdbaar is. De beste oplossing is een combinatie van schoffelen en het zaaien van het vanggewas. Ervaringen in het project “Grondig boeren met mais” in een soortgelijke situatie leverden een 6% hogere opbrengst op, puur door het opentrekken van de grond.

Nutriëntengebrek door uitspoeling

Niet alleen zuurstofgebrek in de grond kan invloed hebben op de ontwikkeling van snijmais, er is ook een grotere kans op uitspoeling van nutriënten zoals stikstof, zwavel, kalium en borium. Streperige bladeren kunnen wijzen op een zwaveltekort. Zwavel spoelt makkelijk uit en door minder depositie en lagere drijfmestgiften kunnen sneller tekorten ontstaan. Een extra bemesting met stikstof (bij voldoende ruimte) of bladbemesting met stikstof, zwavel en borium kan helpen.

Goede bodemvruchtbaarheid door vanggewas

Door de klimaatsverandering is de verwachting dat extreme weersomstandigheden regelmatig zullen voorkomen. Een goede bodemvruchtbaarheid met een actief bodemleven, zoals regenwormen, zorgt ervoor dat de bodem minder snel ‘dichtslaat’. Hierdoor wordt tijdens droge periodes het vocht langer vastgehouden en kan tijdens natte periodes water sneller wegzakken. Het telen van een vanggewas voor de opbouw van organische stof in de bodem kan daar zeker aan bijdragen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen