Denk ook aan het natrium voor de smaak van gras

20 June 2024

Voldoende natrium zorgt ook voor smakelijk gras in de nazomer. Als er dit jaar nog geen natriumbemesting heeft plaatsgevonden, is het advies om hier extra aandacht aan te besteden. Met de Grasmix Smakelijk kun je in één werkgang zowel stikstof als natrium strooien.

Er is een duidelijke relatie tussen het gehalte aan natrium in het gras en de smakelijkheid. Door een verhoging van het natriumgehalte wordt de graastijd verlengd en is de opname hoger. Als goede richtlijn voor een bemestingsadvies met natrium kan het natriumgehalte in de voorjaarssnede dienen. Is het natriumgehalte in de kuil hoger dan 2,5, dan is het advies om geen extra natrium te strooien. Bij lagere waarden is het advies om wel natrium te strooien.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen