Onkruidstrategie snijmais in combinatie met vanggewas

23 May 2024

Het advies is om bij snijmais in het 2- tot 4-bladstadium  een onkruidbestrijding toe te passen. Het bladoppervlak van de mais is dan nog klein, waardoor er minder contact is met het middel en de plant minder heeft te lijden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit ook leidt tot een hogere snijmaïsopbrengst. Wij zetten de verschillende onkruid strategieën voor je op een rij bij gelijkzaai, onderzaai en nazaai van jouw vanggewas.

De keuze van het vanggewas beïnvloedt de mogelijkheden die je hebt met gewasbeschermingsmiddelen. Om ervoor te zorgen dat het vanggewas slaagt, is vrije keuze in middel en dosering niet meer mogelijk. Onkruidbestrijding bij gelijk- of onderzaai is een compromis, omdat het ingezaaide, ontwikkelde vanggewas door de onkruidbestrijding kan mislukken. Van de andere kant kan ook de onkruidbestrijding mislukken omdat de mix ‘te zacht’ is.

Onkruidstrategie bij gelijkzaai vanggewas

Bij de onkruidbestrijding is het maisstadium leidend, ongeacht hoe hoog het gras staat. Blijf kritisch op de keuze van de mix. Bodemherbiciden direct na zaai zijn niet mogelijk en ook na opkomst beperkt. De gevoeligheid van rietzwenk is afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Onkruidstrategie bij onderzaai gras

Ga je gras onderzaaien in de mais? Kies dan bij voorkeur voor een mix zonder bodemherbiciden. Bestrijd het onkruid dan zeker 14 dagen eerder dan u het gras in wilt zaaien. Heb je toch een onkruidbestrijding met bodemherbiciden toegepast? Bewerk dan bij inzaai van het vanggewas de grond voldoende diep (minimaal 5 cm) om de werking van het bodemherbicide op te heffen.

onkruidstrategie bij nazaai vanggewas

Als je probleemgrassen als vingergras, naaldaar en kweek effectief wil bestrijden is nazaai de beste keuze. Als je het vanggewas na de oogst zaait, moet je de snijmais vóór 1 oktober oogsten om het vanggewas op tijd in de grond te hebben. Of dat lukt hangt af van de vroegheid van het ras, het zaaimoment en de ontwikkeling van de mais. Twijfel je bij de onkruidbestrijding of de mais wel vóór 1 oktober rijp is, bijvoorbeeld door een laat voorjaar? Dan kun je nog voorsorteren op onderzaai door bij de bespuiting geen bodemherbiciden aan de mix toe te voegen.

Aandachtspunten bij gelijkzaai:

  • Bodemherbiciden direct na zaai zijn niet mogelijk en na opkomst beperkt;
  • Gevoeligheid van rietzwenk is afhankelijk van de  groeiomstandigheden.

Aandachtspunten bij onderzaai:

  • Beperk bij onderzaai het gebruik van bodemherbiciden. De bodem moet tijdens onderzaai goed beroerd worden. Bespuiting onkruidbestrijding uitvoeren minimaal twee weken voor inzaai van de onderzaai.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de (on)mogelijkheden bij de diverse systemen.

Uitzonderingen waarbij uitstel tot 31 oktober is gegeven*:

  • Suikermais, corn cob mix (CCM), korrelmais en maiskolvensilage (MKS);
  • Alle biologisch geteelde mais;
  • Bij inzaai van een nieuwe hoofdteelt (wintertarwe, wintergerst, winterrogge) voor 31 oktober gezaaid en wat vóór 1 oktober is gemeld bij RVO.

Wil je nog meer weten over onderzaai in mais? Bekijk dan hier het filmpje waarin Arie van der Wal, Specialist Ruwvoermanagement, een aantal praktische tips deelt.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen